• Москва и область
  • Санкт-Петербург и Ленинградская область
 • А
  • Астраханская область
  • Архангельская область
  • Алтайский край
 • Б
  • Республика Бурятия
  • Республика Башкортостан
  • Брянская область
  • Белгородская область
 • В
  • Воронежская область
  • Вологодская область
  • Волгоградская область
  • Владимирская область
 • И
  • Иркутская область
  • Ивановская область
 • К
  • Республика Коми
  • Республика Карелия
  • Курская область
  • Курганская область
  • Красноярский край
  • Краснодарский край
  • Костромская область
  • Кировская область
  • Кемеровская область
  • Калужская область
  • Калининградская область
 • Л
  • Липецкая область
 • М
  • Республика Мордовия
  • Республика Марий Эл
 • Н
  • Новосибирская область
  • Нижегородская область
 • О
  • Орловская область
  • Оренбургская область
  • Омская область
 • П
  • Приморский край
  • Пермский край
  • Пензенская область
 • Р
  • Рязанская область
  • Ростовская область
 • С
  • Ставропольский край
  • Смоленская область
  • Свердловская область
  • Саратовская область
  • Самарская область
 • Т
  • Тюменская область
  • Тульская область
  • Томская область
  • Тверская область
  • Тамбовская область
  • Республика Татарстан
 • У
  • Ульяновская область
  • Республика Удмуртия
 • Х
  • Ханты-Мансийский автономный округ
  • Хабаровский край
  • Республика Хакасия
 • Ч
  • Челябинская область
  • Республика Чувашия
 • Я
  • Ярославская область
  • Ямало-Ненецкий автономный округ

весь сайт

Інтернет-банк

відділення та банкомати

акції

позвонить
0 800 300-880
Звонок по Украине бесплатный

Форвард Банк

 • Корисна інформація
опис

Придбати товар в кредит - швидко і просто

Кредити на будь-який смак

Назва кредитної програми
Сума кредиту
Початковий внесок
Термін кредитування
Розмір процентної ставки по кредиту

Щомісячна комісія
Разова комісія
Вік позичальника

Пільговий

від 1 000 до 50 000* грн


   від 0%

12 місяців

    0,01% річних (максимальна)

  3,5 %

    0%

    21 - 69

Пільговий (з разовою комісією)

від 1 000 до 50 000* грн

  від 0%

12 місяців

    0,01% річних (максимальна)

3,5 %

     6% 


    21 - 69

Стандартний
З фіксованою щомісячною комісією на весь строк кредитного договору

від 1 000 до 50 000* грн


   від 0%

від 6 до 12 місяців

    0,01% річних (максимальна)

   від 2% до 3%

    0%

    21 - 69

Стандартний (з разовою комісією)

від 1 000 до 50 000* грн

  від 0%

від 6 до 12 місяців

    0,01% річних (максимальна)

2,5 %

     5% 


    21 - 69

*- з урахуванням суми кредиту на додаткові та страхові послуги, що оформляються за рахунок кредиту

Forward Bank пропонує кредити для покупки товарів на строк від 6 до 12 місяців з максимальною річною ставкою 0,01%, щомісячною комісією, в залежності від обраного продукту, від 2% до 3,5% в місяць та пільговим періодом на оплату щомісячної комісії (протягом якого щомісячна комісія = 0), у залежності від обраного продукту, 0 до 10 місяців. Таким чином, мінімальна річна реальна ставка становить 13,56%, максимальна річна реальна ставка становить 400,06% (з урахуванням підключення додаткових послуг «Програми добровільного страхування життя» та «Плати за надання виписки по рахунку клієнта у вигляді текстових повідомлень за допомогою послуги «SMS-сервіс»»; для розрахунку реальної ставки за умови підключення інших додаткових послуг можна скористатися кредитним калькулятором, наведеним на цій сторінці сайту).

Приклад розрахунку вартості при отриманні кредиту на суму 30 тис.грн, на термін 12 місяців, із щомісячною комісією 3,5% та пільговим періодом 5 місяців: загальна вартість кредиту становить 37 351,47 грн, загальні витрати по кредиту - 7 351,47 грн. (сума процентів- 1,47 грн, сума щомісячної комісії за обслуговування кредитної заборгованості - 7350,00 грн), річна реальна процентна ставка - 51,83%.

Погашення заборгованості по кредиту здійснюється щомісячно до визначеної графіком платежів розрахункової дати однаковими сумами платежів протягом усього строку кредитування (ануїтетна схема погашення заборгованості). При цьому погашення непростроченої заборгованості (в тому числі процентів, комісій, додаткових послуг та тіла кредиту) фактично виконується лише у розрахункову дату (навіть при внесені платежу до розрахункової дати), а простроченої – у дату внесення платежу. У разі необхідності здійснення повного дострокового погашення заборгованості в день внесення грошових коштів клієнт зобов’язаний повідомити про це Банк за допомогою письмової заяви в довільній формі. Погашення заборгованості, наявної на поточну дату, (при надходженні грошових коштів на рахунок) здійснюється в наступній черговості: (1) прострочені проценти за користування кредитом; (2) прострочена частина суми основного боргу; (3) строкові проценти за користування кредитом, дата оплати яких вже настала; (4) сума строкової частини основного боргу, дата оплати якого вже настала; (5) суми прострочених плат за пропуск чергового платежу; (6) суми плат за пропуск чергових платежів, дата оплати яких вже настала; (7) суми прострочених комісій, передбачених договором; (8) суми строкових комісій, передбачених договором, дата оплати яких вже настала; (9) суми прострочених плат за додаткові послуги, передбачені договором; (10) суми строкових плат за додаткові послуги, передбачені договором, дата оплати яких вже настала. Штрафи за пропуск планового щомісячного платежу нараховуються за наступною схемою: при пропуску 1-го платежу - 350 грн., при пропуску 2-х платежів поспіль - 350 грн., при пропуску 3-х платежів поспіль - 400 грн, при пропуску 4-х платежів поспіль - 400 грн. Мінімальний період погашення кредиту без обмежень, максимальний – індивідуально визначено договором надання кредиту у календарному плані погашення кредиту.


Попередження: 

1. Наслідки для Клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним зобов’язань згідно з договором про надання цієї банківської послуги:


- при отриманні кредиту у Позичальника виникають витрати у вигляді процентів, комісій та інших сплат за послуги Банку, згідно з умовами кредитного договору;
- у разі несвоєчасного погашення кредитної заборгованості або інших порушень умов договору до Позичальника застосовуються штрафні санкції, згідно з умовами кредитного договору, а саме:
- за пропуск чергового платежу: 1-й раз – 350 грн, 2-й раз поспіль – 350 грн, 3-й раз поспіль – 400 грн,4-й раз поспіль – 400 грн;
- у випадку порушення Клієнтом строків оплати заключної вимоги Банк має право нараховувати неустойку (пеню) у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від повної суми заборгованості (зазначеної в заключній вимозі) за кожен календарний день протермінування, та не може бути більшою за 15 відсотків суми простроченого платежу. При цьому сукупна сума нарахованої пені не може перевищувати половини суми Кредиту, одержаної Клієнтом за Договором;
- виконання зобов‘язань Клієнта перед Банком за Договором забезпечується неустойкою, платою за пропуск чергового платежу, всім майном та коштами, на які може бути звернене стягнення в порядку, згідно з чинним законодавством України, а також можливістю отримання Банком страхової виплати в якості вигодонабувача по договору страхування, укладеному між Клієнтом і Страховиком та між Страховиком і Банком за наявності такого договору страхування;
- по споживчих кредитах на товар може застосовуватися програма стимулювання якісного погашення Клієнтом заборгованості по Договору, що полягає в достроковому припиненні пільгового періоду на оплату щомісячної комісії у разі допущення Клієнтом прострочення планового платежу (при допущенні клієнтом прострочення платежу з наступного платежу починає нараховуватись стандартна ставка щомісячної комісії та достроково припиняється пільговий період);
- Клієнт має право відмовитися від Договору протягом 14 календарних днів з дати його укладання, згідно з п. 4.3. «Умов надання та обслуговування АТ «БАНК ФОРВАРД», повернувши отриманий Кредит у повному обсязі і сплативши проценти за весь строк користування ним, шляхом подання письмового повідомлення про відмову від Договору;
- Клієнт має право достроково розірвати чи припинити Договір шляхом дострокового повного погашення кредитної заборгованості. Будь-які неустойки у випадку дострокового (повного чи часткового) повернення кредиту не нараховуються та не сплачуються; - при оформленні кредиту обов’язкові додаткові та супутні послуги Банку, кредитних посередників та третіх осіб відсутні;
- інформація про Позичальника надається до Бюро кредитних історій, кредитного реєстру.


2. Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг. 


3. Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.
 

4. Банк не має права вносити зміни до укладених з Клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.
 
тарифи и документи
Кредитні посередники:


«КОВАЛЬЧУК ІРИНА ІВАНІВНА»


«СЕРЕДА БОГДАН МИХАЙЛОВИЧ»


«УМАНЕЦЬ НАДІЯ ІВАНІВНА»


«НІКОЛАЙЧУК ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА»


«СУМЦОВА МАРІЯ АНДРІЇВНА»


«МЕЛЬНИЧЕНКО ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА»


«ЗАКАБЛУК АНТОНІНА СЕРГІЇВНА»


«ХИЛЮК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА»


«ЧЕРНЯК ЯРИНА МИКОЛАЇВНА»


«МАСЛОВА ОЛЕНА БОРИСІВНА»


«КОЛЕСНИК ОЛЬГА ВАСИЛІВНА»


«ЄФРЕМЕНКО ДАР'Я ЄВГЕНІВНА»


«ПЛИСАК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ»


«МАРТИНЕНКО КАТЕРИНА ЄВГЕНІВНА»


«ЯРОВА ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА»


«ГРИЗНОВСЬКА ОЛЕНА ФЕДОРІВНА»


«ТЕЛЕЦКІЙ РОБЕРТ ЕМЕРІХОВИЧ»


«ІВАНОВА ВАЛЕНТИНА АНАТОЛІЇВНА»


«КІСІЛЬ ЛАРИСА СЕРГІЇВНА»


«ШУТЬ ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА»


«ПОПОВИЧ АНТОНІНА ІВАНІВНА»


«ВИШНЕВСЬКИЙ СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ»


«ГАЛАЙЧУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ»


«КУРШАКОВА ОЛЕНА ГРИГОРІВНА»


«ЛОГВИНЕНКО ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА»


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОПОШТА»


«КОБРИН МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ»


«ЮЖАКОВА ЮЛІЯ ЮРІЇВНА»


«СЕГЕДА ЛАРИСА ЛЕОНІДІВНА»


«БОБИК ВОЛОДИМИР БОГДАНОВИЧ»


«ТЕСЛЯ МАРІЯ АНДРІЇВНА»


«КОЛОДІЙ ЛЕСЯ МИКОЛАЇВНА»


«ДОРОФЕЄВА НІНА ОЛЕКСАНДРІВНА»


«ІЛЬЧЕНКО ЮЛІЯ ІГОРІВНА»


«ПАВЛІШ ОКСАНА МИХАЙЛІВНА»


«МАЛЬЦЕВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА»


«ГОЛУБЄВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА»


«БОЙКО МАРІЯ ГЕННАДІЇВНА»


«КОРШИКОВА ОЛЕНА СЕРГІЇВНА»


«ГОРБУНОВ ДЕНИС ОЛЕГОВИЧ»


«БОРСЕНКО ВІКТОРІЯ ВАСИЛІВНА»


«РЯБУХА ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ»


«ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ ДЕЛІВЕРІ"»


«КАРПЛЮК НІНА СТЕПАНІВНА»


«ЛАЗАРЕВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА»


«КОВАЛЬЧУК НАДІЯ ЙОСИПІВНА»


«СЕЛЕЦЬКА ОЛЕКСАНДРА ІВАНІВНА»


«МАРУЩАК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА»


«САВІНА ЛЮБОВ СЕРГІЇВНА»


«БОНДАРЧУК ЛЮБОВ ЛЕОНІДІВНА»


«БРИНЗЮК ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА»


«ШЕВЧЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ»


«ТОКАРЧУК АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА»


«САРАКУЗ АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА»


«РОМАНОВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ»


«ТАРАН НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА»


«ЛЯДСЬКА АЛЛА ПЕТРІВНА»


«КОЛІСНІК СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА»


«ГЛУЩЕНКО АЛЬОНА ЛЕОНІДІВНА»


«ПОЛЬСЬКА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА»


«СЕМЕНОВ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ»


«СІДЛЕЦЬКА МАРИНА АНАТОЛІЇВНА»


«ПСІЛІЦА ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ»


«ЯЗВЕНКО ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА»


«БОНДАР ЛЮБОВ ОЛЕКСАНДРІВНА»


«БАЛАН ЛЮБОВ ПАВЛІВНА»


«ІВОНЕНКО НІНА ІЛЛІВНА»


«МАЧКАЛЯН ОКСАНА АШОТІВНА»


«СИДОРЕНКО АЛЛА ІВАНІВНА»


«СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ»


«ГЛУХОВА ТЕТЯНА ЛЕОНІДІВНА»


«БЄЛОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА»


«СИНЮК НАТАЛЬЯ МИКОЛАЇВНА»«СОПІНСЬКА ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА»


«ПРОКОПЕНКО ОКСАНА ВАСИЛІВНА»
способи погашення

Для тих, хто оформив споживчий кредит

Програма страхування від нещасних випадків та хвороб
Програма Страхування від недобровільної втрати роботи

Кредитний калькулятор

Додаткові послуги

Увага! Наведені розрахунки є орієнтовними, а також відображають мінімальні та максимальні значення щомісячного платежу, загальних витрат, загальної вартості та реальної річної процентної ставки на основі діапазону щомісячної комісії за обслуговування кредитної заборгованості та разової комісії за переказ коштів, передбачених відповідним продуктом та наведених вище на цій сторінці / в істотних характеристиках. Фактичний тариф щомісячної комісії за обслуговування кредитної заборгованості та разової комісії за переказ коштів залежить від торгової організації, товар якої планує придбати споживач, та відображається на сайтах інтернет-магазинів партнерів або надається при поданні кредитної заявки у точках присутності торгових організацій партнерів банку.